IN DE ZONDAGMIDDAG TUIN

In het voor- en/of najaar organiseert Hortus Overzee  culturele middagen onder de naam ‘In de Zondagmiddagtuin’. Er worden dan in de daarvoor speciaal ingerichte themakas  lezingen en concerten gehouden.