NEDERLANDSE VERENIGING VAN BOTANISCHE TUINEN

Hortus Overzee is lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. De N.V.B.T. is een vereniging van Nederlandse plantentuinen die in 1998 is opgericht en nauw verbonden is met de Stichting Nationale Plantencollectie (S.N.P.). De S.N.P. coördineert de plantencollectie in de diverse tuinen en  de leden van de N.V.B.T. houden zich bezig met de uitwisseling van kennis op het gebied van soort, bescherming, tentoonstellingen, lesprogramma’s en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten.  Er is een grote diversiteit onder de tuinen die zijn aangesloten bij de N.V.B.T. Hieronder bevinden zich onder meer botanische tuinen, niet-universitaire botanische tuinen, arboreta en dierentuinen met een botanische afdeling.

Voor meer informatie over N.V.B.T. kunt u kijken op https://www.botanischetuinen.nl/