VLINDERKAS

In mei 2016 is de nieuwe vlinderkas geopend! De vlinders leggen hun eitjes op de vele planten .Uit de eitjes komen rupsen. Bij de laatste vervelling verandert de rups is een pop, het  “verpoppen”. In de pop wordt rups omgebouwd tot vlinder. Als de metamorfose  is voltooid barst de pop open en komt de vlinder tevoorschijn! De hele cyclus is in de vlinderkas te zien.

Bewonder in onze vlinderkas onder meer  de passiebloemvlinder!