PALMKAS

Sinds het einde van de middeleeuwen zijn er door onze wereldreizigers vele exotische planten en bomen meegebracht. Om deze (sub)tropische planten en bomen vorstvrij de winter door te laten komen werden beschutte en verwarmde onderkomens aangelegd in zogeheten Oranjerieën.

In de vroegere tijden waren deze nog heel zeldzaam en slechts beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek (hortussen), vorsten en rijke kooplieden (paleizen en landhuizen). In het begin van de twintigste eeuw werd het door de opkomst van kwekerijen ook mogelijk voor gemeenten om deze vaak fraaie decoratieve planten in het bezit krijgen om er hun plantsoenen en parken mee op te fleuren.

Ook de gemeente Den  Helder ging daartoe over. In 1939 werd met de verplaatsing van de gemeentelijke kwekerij naar de locatie aan de Soembastraat een speciale “Palmkas” gebouwd. Hortus Overzee in kuststad Den Helder staat zo in een lange geschiedenis van botanische cultuur in ons lage land aan zee.