ORCHIDEENKAS

De orchideeënkas  dateert van vóór de oprichting van Hortus Overzee,  9 maart 1993. Een hobbyist, destijds werkzaam  bij de gemeentelijke plantsoenendienst, heeft deze verzameling samengesteld. De eerste orchideeën werden in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw door opvarenden van marineschepen meegenomen uit het verre Nieuw Guinea. Thuis aangekomen bleken ze het op de Hollandse vensterbank slecht te doen. Toenmalig huisarts dokter Bettink adviseerde de plantenliefhebbers de zieltogende orchideeën  naar de kwekers van de gemeentelijke kwekerij te brengen, alwaar ze gastvrij in ontvangst werden genomen. Uiteindelijk is zo een bonte verzameling van orchideeën ontstaan die overwegend in het voorjaar bloeien.